Jdi na obsah Jdi na menu

13.08.2009, Petr Altmann – genetický profil a cesta předků

13. 8. 2009

 

Petr Altmann – genetický profil a cesta předků  

2009

 

Obrazek

1.    Obsah

 

1.       Obsah.. 2 

2.       Předmluva.. 3 

3.       Vaše Genetická sekvence. 4 

4.       Jak interpretovat výsledky.. 5 

5.       Cesta Vašich předků: co víme teď.. 7 

I.       M168: Váš Nejstarší předek. 7 

II.      M89: Přechod přes Blízký východ. 8 

III.     M9: Euroasijský klan se expanduje do šířky i dálky. 9 

IV.     M45: Cesty  Střední Asií 9 

V.      M207: Odchod ze Střední Asie. 10 

VI.     M173: kolonizování Evropy -  první moderní Evropané. 10 

VII.    M17: Indo-Evropané ze stepí Asie. 11 

 

2.    Předmluva

 

 

Předkládám Vám tímto překlad původního anglického výstupu z genetického testu, jenž jsem si nechal provést společností National Geographic v rámci projektu Genographic v roce 2008.

Genographic je projekt, který má za cíl zmapovat přes DNA původní trasy kudy putovali předkové  našeho rodu tisíce let zpět. Podrobné vysvětlení principu je v následující kapitole nazvané  Jak interpretovat výsledky.

Vlastní výsledek testu plně platný pro všechny mužské příslušníky rodu Altmannů – od jeho počátku, přes generace zaznamenané v mém standardním genealogickém pátrání až po moji osobu je uveden v kapitole Vaše Genetická sekvence. Detailní sekvence však není uvedena v tomto vydání - je součástí pouze vydání zvláštního neveřejného.

Vlastní trasa, kterou takto prošli  mužští příslušníci rodu Altmannů po světě za posledních 50 tisíc let je pak podrobně zpracována v kapitole Cesta Vašich předků: co víme teď .

Doufám, že tato doposud ne zcela standardní kapitola rodopisného pátrání oživí tuto rodopisnou práci a osvětlí tu absolutně nejstarší historii rodu Altmannů která není jinak dosažitelná žádným jiným způsobem.

Zároveň se omlouvám za podivné formátování tohoto přízpěvku - bohužel textový editor na estránkách má zjevně své limity a udržet jednotný styl odpovídající hierarchie textu je zjevně překračuje... .

 

 

V Praze 5.8.2009

Váš Petr Altmann

 

 

 

 

3.    Vaše Genetická sekvence

Typ: Y-Chromozom

Haplogroupa: R1a1 (M17)

Vaše STRs: - není vydáno - soukromé

 

4.    Jak interpretovat výsledky 

 

Především jde o výsledky laboratorních analýz z Vašeho Y-chromozomu. Vaše DNA byla analyzována na krátkých z „Short Tandem Repeats“ (STRs), což jsou opakující se segmenty Vašeho genomu, které mají vysoký mutační rating. Umístění z každého z těchto markerů v Y chromozomu je znázorněno na obrázku, s počtem opakování pro každé vaše STR na pravé straně markeru.

 

Tedy například DYS19 je opakováním TAGA, takže pokud vaše DNA opakuje tuto sekvenci 12 krát v tomto místě, pak je zde poznamenáno: DYS19 12. Studium kombinací těchto STR délek ve vašem Y Chromosomu umožňuje vědcům zařadit Vás do haplogroup, které odhalují komplexní migrační cesty Vašich předků.

 

Y-SNP: V případě, že analýza vašich STRs byla neprůkazná, byl Váš Y chromozom také testován na přítomnost Single Nucleotide Polymorphismu (SNP). Jedná se o mutační změny v jednoduché nukleotidové základně umožňující vědcům, aby Vás s konečnou platností zařadili do té které genetické haplogroupy.

Poznámka:

Pokud vaše výsledky naznačují "null", pak to je situace, kdy laboratoř nebyla schopna získat  výsledek tohoto markeru (aka lokalita) ve Vaší DNA. Mezi možné příčiny patří vymazání Vaší DNA sekvence, které odstranilo celý marker, či mutace v blízkosti markeru, která způsobila, že při testu nebylo možno najít marker, tak aby jej šlo otestovat. I když méně často, přesto k tomu někdy dojde.

Výsledky Vašeho Y-chromozomu Vás identifikují jako člena haplogroupy R1a1(M17).

Genetické markery, které definují historii vašich předků sahají zhruba 60.000 let zpět k  prvnímu společnému markeru všech neafrických mužů - M168 a sledují váš rodokmen do dnešních dnů, končíce M17 - vymezujícím markerem haplogroupy R1a1.

Pokud se podíváte na mapu zobrazující trasu vašich předků uvidíte, že členové haplogroupy R1a1 jsou nositeli Y-chromozomu následujících markerů:

M168> M89> M9> M45> M207> M173> M17

Velká koncentrace kolem 40 procent mužů, kteří dnes žijí v České republice, přes stepi na Sibiři, na jihu a po celé Střední Asii jsou členy haplogroupy R1a1. V Indii, zhruba 35 procent mužů z Hindi mluvící populace patří do této skupiny. Marker M17 je nalézán jen u pěti až deseti procent mužů z Blízkého Východu. Tento marker se také nachází v poměrně vysoké četnosti kolem 35 procent mezi muži, žijícími na východě dnešního Íránu.

Co je haplogroupa a proč se genetici soustřeďují na Y chromozom v při svém hledání markerů?

A co je vlastně marker?

Každý z nás nese DNA, která je kombinací genů přejatých od matky i otce. To nám dává znaky určující od barvy očí a výšky po typ postavy a náchylnostem k nemocem. Výjimkou je chromozom Y, který prochází přímo z otce na syna beze změny, z generace na generaci. Někdy však i v něm mohou nastat změny – mutace.

Mutace, známá jako marker, funguje jako maják a může být mapována z generace na generaci, protože se předává od muže u kterého se prvně vyskytne k jeho synům, jejich synům a všem potomkům mužského pohlaví v jeho rodině po tisíce let.

V některých případech může nastat více než jedna mutační událost, která vymezuje konkrétní větev ve stromu lidského rodu. Tento znamená, že jakýkoli z těchto markerů může být použit k určení vaší konkrétní haplogroupy, protože každý jedinec, který má jeden z těchto markerů má také jiné.

Když genetici určí takový marker snaží se zjistit, kdy se objevil prvně a ve které geografické oblasti světa. Každý marker je v podstatě začátkem nové linie na rodokmenu lidské rasy. Stopování linií poskytuje obraz o tom, jak se malé kmeny moderního člověka v Africe před desítkami tisíc let diverzifikovaly a osídlily svět.

Haplogroupa je definována řadou markerů, které jsou sdíleny s jinými muži, kteří nesou stejné náhodné mutace.

Markery sledují cestu vašich předků jak se přestěhovali z Afriky. Je obtížné zjistit, kolik lidí na celém světě patří k jaké konkrétní haplogroupě, dokonce ani kolik haplogroup existuje, protože vědci prostě zatím nemají dostatek dat.

Jedním z cílů pěti-letého Genographic projektu je vytvořit dostatečně velkou databázi antropologických genetických údajů a zodpovědět některé z těchto otázek.

K dosažení tohoto cíle projektu, cestují členové týmu do všech koutů světa aby shromáždili  více než 100.000 vzorků DNA od domorodých obyvatel.

Průběžně kontrolujte tyto stránky, tak jak bude informací přibývat, můžete se více dozvědět i o vaší vlastní genetické historii.

5.    Cesta Vašich předků: co víme teď 

 

I.                    M168: Váš Nejstarší předek 

·         Rychlá fakta

·         Doba vzniku: Zhruba před 50.000 lety

·         Místo původu: Afrika

·         Podnebí: dočasný ústup doby ledové; Afrika přechází od sucha na teplejší teploty a vlhčí podmínky

·         Odhadovaný počet Homo sapiens: Přibližně 10.000

·         Nástroje a dovednosti: Kamenné nástroje; nejstarší důkazy o umění a pokročilých koncepčních dovednostech. Kosterní a archeologické důkazy naznačují, že se anatomicky moderní člověk vyvinul v Africe před 200.000 lety a začal se stěhovat z Afriky a kolonizovat zbytek světa asi před 60.000 lety.

Muž, který dal vzniknout prvnímu genetickému markeru ve vašem rodokmenu pravděpodobně žil v severovýchodní Africe v regionu v Rift Valley, dnešní oblasti  Etiopie, Keňi, Tanzanie asi před nějakými 31.000 až 79.000 lety. Vědci odhadují největší pravděpodobnost data na období zhruba před 50.000 lety. Jeho potomci se stali jedinou větví přeživší mimo Afriku, což z něj udělalo společného předka všech dnes žijících neafrických mužů.

Ale proč někdo prvně proniknul ze známých afrických honiteb do neprobádaných území? Je pravděpodobné, že impulsem k odchodů vašich předků z Afriky mohly být změny v klimatu.

Africká doba ledová byla charakteristická spíše suchem než chladem. Asi před 50.000 lety  začaly v severní Evropě tát ledovce a v Africe nastoupilo teplejší a vlhčí období.

Části nehostinné Sahary se staly obyvatelnými. Jak se suchá poušť proměnila v savanu, okruh zvířat lovených vašimi předky se rozšířil a začalo stěhování přes nově vznikající zelené koridory pastvin. Vaši kočovní předci následovali dobré počasí a zvířata jež lovili, nicméně přesné trasy jež sledovali,  ještě bude třeba určit.

Kromě příznivé změny v klimatu přibližně ve stejné době nastal i velký skok intelektuálních schopností moderního člověka. Mnozí vědci se domnívají, že vznik jazyka nám dal obrovskou výhodu nad ostatními rannými druhy člověka. Vylepšené nástroje a zbraně, schopnost plánovat dopředu, spolupracovat mezi sebou navzájem a zvýšení schopností využívat zdroje způsoby, jichž jsme nebyli schopni dříve, to vše dovolilo modernímu člověku rychle migrovat na nové území, využívat nových zdrojů a nahrazovat jiné hominidy.

 

II.                  M89: Přechod přes Blízký východ 

·         Rychlá fakta

·         Doba vzniku: před 45.000 lety

·         Místo: Severní Afriky a Středního východu

·         Podnebí: Blízký východ: semiaridní trávnaté pláně

·         Odhadovaný počet Homo sapiens: desetitisíce

·         Nástroje a dovednosti: kámen, slonová kost, dřevěné nástroje

Další mužský předchůdce ve vašem rodu je muž, který dal vzniknout M89, markeru nalezeném u 90 - 95 procent všech neafričanů. Tento muž se narodil před cca 45.000 lety v severní Africe či na Středním východě.

První lidé opouštěli Afriku pravděpodobně pobřežní trasou, která eventuelně končila až v Austrálii. Vaši předkové následovali rozšiřující se travnaté pláně a hojnou zvěř na Blízký východ i mimo něj a byli součástí druhé velké vlny migrace z Afriky.

Asi před 40.000 lety se klima opět změnilo – nastal chlad a sucho. Sucha zasáhla Afriku a travnaté pláně nahradily zpět pouště Pro dalších 20.000 let byla saharská brána v podstatě uzavřena.

Při neprůchodnosti pouště měli vaši předkové dvě možnosti: zůstat na Blízkém východě nebo jít dál. Návrat zpět do domovského kontinentu však nebyl možný.

Zatímco mnoho potomků M89 zůstalo na Blízkém východě, ostatní pokračovali dále sledujíce velké stáda buvolů, antilop a další zvěře přes dnešní Írán až do velkých stepí Střední Asie.

Tyto semiaridní travnaté pláně zformovaly prastarou "autostrádu" sahající od východní Francie po Koreu.

Vaši předci migrovali z Afriky na sever na Blízký východ a poté cestovali na východ i na západ po této středoasijské autostrádě. Menší skupina pokračovala v pohybu z Blízkého východu na sever do Anatolie a na Balkán, vyměňujíce známé travnaté pláně za lesy a vysočiny.

 

 

III.                M9: Euroasijský klan expanduje do šířky i dálky 

·         Rychlá fakta

·         Doba vzniku: před 40.000 lety

·         Místo: Írán nebo jižní Střední Asie

·         Odhadovaný počet Homo sapiens: desetitisíce

·         Nástroje a dovednosti: Svrchní paleolitické

Váš další předek, muž narozený před asi 40.000 lety v Íránu nebo jižní centrální Asii přinesl genetický marker nazývaný M9, který znamenal novou linii vyčleňující se z markeru M89 klanu Středního východu. Jeho potomci, jedním z nichž jste i vy, strávili příštích 30.000 let zalidňováním velké části planety.

Tato velká linie, známá jako euroasijský klan, se postupně během tisíců let rozšířila. Sezónní  lovci následovali stáda dále na východ podél supertrasy eurasijskou stepí. Nakonec byla jejich cesta zablokována masivem pohoří na jihu Střední Asie - Hindu Kushem, Tian Shanem, a Himalájemi.

Tato tři pohoří se setkávají v oblasti známé jako "Pamírský uzel" nacházející se v dnešním Tádžikistánu. Zde se kmeny lovců rozdělili do dvou skupin. Některé odešly na sever do střední Asie, jiné se na jih do dnešního Pákistánu a na indický subkontinent.

Tyto odlišné migrační cesty přes Pamírský uzel daly vzniknout samostatným liniím.

Většina lidí rodilých na severní polokouli vychází svými kořeny z eurasijského klanu. Téměř všichni Severoameričané a východní Asiaté jsou potomky muže popsaného výše, stejně jako většina Evropanů a mnoho Indů.

 

IV.                M45: Cesty  Střední Asií

·         Rychlá fakta

·         Doba vzniku: před 35.000 lety

·         Místo původu: Střední Asie

·         Podnebí: Ledovce rozšířeny po většině Evropy

·         Odhadovaný počet Homo sapiens: Přibližně 100.000

·         Nástroje a dovednosti: Svrchní Paleolitické

Další marker vašeho genetického dědictví - M45, vznikl asi před 35.000 lety v člověku narozeném ve střední Asii. Tento muž byl příslušníkem M9 euroasijského klanu, který se přesunul na sever Hindu Kushe a na zvěř bohaté stepi dnešního Kazachstánu, Uzbekistánu a jižní Sibiře.

Ačkoliv vysoká zvěř byla hojná, životní prostředí euroasijských stepí se stalo nepříznivým vlivem opětovného rozšíření ledovce doby ledové. Snížení množství srážek mohlo na jižních stepích způsobit poušti podobné podmínky, které přinutilo vaše předky, aby následovali stáda zvěře na sever.

Aby mohli existovat v tak drsných podmínkách, naučili se lidé stavět přenosné přístřešky ze zvířecí kůže a vytvořit zbraně a lovecké techniky, které by se osvědčily proti mnohem větším  zvířatům, která se vyskytovala v chladnějším podnebí. Nedostatek kamene, který tradičně používali k výrobě zbraní nahradili výrobou menších hrotů a nožů, které mohly být namontovány na kosti nebo dřevěné rukojeti a efektivně použity. K jejich vybavení patřily i  kostní jehly k šití kůží zvířat, které byly teplé a umožňovaly jim široký pohyb nutný k lovu sobů a mamutů, který je živil.

Vynalézavost a schopnost Vašich předků přizpůsobit se byla rozhodující pro přežití v průběhu poslední doby ledové na Sibiři - v regionu, kde není znám výskyt žádných jiných druhů hominidů.

M45 středoasijský klan dal vzniknout mnoha dalším klanům. Člověk, který byl jeho zdrojem je společným předkem většiny Evropanů a téměř všech původních Američanů.

 

V.                  M207: Odchod ze Střední Asie 

·         Rychlá fakta

·         Doba vzniku: před 30.000 lety

·         Místo původu: Střední Asie

·         Podnebí: Ledovec se rozšiřuje přes velkou část západní Evropy a Eurasie

·         Odhadovaný počet Homo sapiens: Přibližně 100.000

·         Nástroje a dovednosti: Svrchní paleolitické

Po dlouhé době strávené ve Střední Asii, zdokonalujíce svoji schopnost přežít v drsných podmínkách a využít nové zdroje, zamířila jedna skupina ze středoasijských klanů na západ směrem k Evropskému subkontinentu.

Jeden muž z tohoto klanu nesl novou mutaci M207 ve svém Y chromozomu. Jeho potomci se nakonec rozdělili do dvou odlišných skupin, z nichž jedna pokračovala na evropský subkontinent a druhá odbočila na jih a nakonec došla až  k Indii.

Vaše linie spadá do první haplogroupy, R1, která dala vzniknout prvním moderním lidem, co přišli do Evropy a nakonec ji zkolonizovali.

  

VI.                M173: kolonizování Evropy -  první moderní Evropané 

·         Rychlá fakta

·         Doba vzniku: asi před 30.000 lety

·         Místo konání: Střední Asie

·         Podnebí: ledové

·         Odhadovaný počet Homo sapiens: Přibližně 100.000

·         Nástroje a dovednosti: Svrchní paleolitické

Jak vaši předkové nadále postupovali na západ, člověk narozený před asi 30.000 lety ve střední Asii dal vzniknout linii definované genetickým markerem M173. Jeho potomci byli součástí první velké vlny lidí, která dosáhla Evropy.

Během tohoto období se Euroasijské stepi rozšířily od současného Německa a možná i Francie  po Koreu a Čínu. Klima přineslo bohaté  zdroje a otevřelo okno do Evropy.

Příchod Vašich předků do Evropy ohlásil konec éry Neandrtálců, druhu hominidů obývajících Evropu a části západní Asie před asi 29.000 až 230.000 lety. Lepší komunikační dovednosti, zbraně a vynalézavost pravděpodobně umožnily vašim předkům zvítězit nad neandrtálci v soutěži o omezené zdroje.

Tato vlna migrace do západní Evropy přináší to, čemu archeologové říkají Aurignacká kultura. Kultura se vyznačuje výraznou inovací v metodách výroby nářadí, vyšší standardizací nástrojů a širším souborem typů nástrojů  jako je škrabka na zvířecí kůže a nástroje pro opracování dřeva.

Kromě kamene používali první moderní lidé dosáhnuvší Evropy jako součásti svých nástrojů kosti, slonovinu, parohy, a lastury. Náramky a přívěsky zhotovené ze skořápek, zubů, slonové kosti, vyřezávané a kostí se objevují na mnoha místech. Výskyt šperků, často známka společenského postavení, vedou k domněnce počátku rozvoje složitější společenské organizace.

Z velkého počtu archeologických lokalit nalezených v Evropě z doby před přibližně 30.000 lety vyplývá, že došlo k zvýšení počtu obyvatel.

Zhruba před 20.000 lety se klimatické okno zase zavřelo a rozšiřující se ledovce donutily Vaše předky přesunout se na jih do Španělska, Itálie a na Balkán.

Jak led ustoupil a oteplilo se, počínaje asi dobou před 12.000 lety, mnozí potomci M173 se přesunuli zpět na sever a opětovně osídlili místa, která se stala nehostinnými během doby ledové.

Není divu, že počet potomků muže, který dal vzniknout markeru M173 zůstává dnes v Západní Evropě velmi vysoký. Soustřeďuje se zejména v severní Francii a na Britských ostrovech, kam byla přenesen předky, kteří přečkali dobu ledovou ve Španělsku.

 

VII.              M17: Indo-Evropané ze stepí Asie 

·         Rychlá fakta

·         Doba vzniku: před 10.000 až 15.000 lety

·         Místo narození: Ukrajina a jižní Rusko

·         Podnebí: Ledovce jsou ustupující

·         Odhadovaný počet Homo sapiens: Pár milionů

·         Nástroje a dovednosti: Pravděpodobně první lidé, co ochočili koně

Vaše genetická stezka končí markerem, který vznikl před 10.000 až 15.000 lety, kdy se na travnaté stepi v regionu dnešní Ukrajiny či jižního Ruska narodil muž evropského původu.

Jeho potomci se stali nomádskými stepními obyvateli, kteří se nakonec rozšířili až po Indii a  Island.

Archeologové spekulují, že tito lidé byli prvními, co ochočili koně, což umožnilo a zjednodušilo migraci na velké vzdálenosti.

Kromě genetických a archeologických důkazů lze také použít k dohledání pravěkých migračních vzorců i rozšíření jazyků. Vaši předkové, potomci z Indo-Europského klanu, mají na svědomí zrod a rozšíření Indo-evropských jazyků. Tato největší jazyková rodina zahrnuje i takové jako je angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština, několika indických jazyků, jako je Bengali a Hindština a mnoha dalších. Mnohé z těchto Indo-evropských jazyků sdílejí podobné slova pro zvířata, rostliny, nářadí a zbraně.

Někteří lingvisté se domnívají, že Kurgani, nomádští stepní jezdci na jihu Ruska a na Ukrajině byla první, kdo mluvili a šířili Proto-Indo-evropský jazyk, před nějakými 5000 až 10.000 lety.

Genetické údaje a rozložení lidí hovořících Indo-Europskými jazyky mohou vést k doměnce, že Kurgani mohou být potomky od M17.

Dnes velká koncentrace kolem 40 procent mužů žijících od České republiky přes stepi na Sibiři po celou Střední Asii jsou potomky tohoto klanu. V Indii, zhruba 35 procent mužů v Hindsky mluvícím obyvatelstvu nese M17 marker, zatímco četnost v sousedních Drávidsky hovořících komunitách je jen asi deset procent. Toto rozložení dodává váhu lingistickým a archeologickým důkazům hovořícím o tom, že velká migrace z asijských stepí do Indie se odehrála v posledních 10.000 letech.

M17 marker má pouze pět až deset procent mužů z Blízkého východu. To platí i v íránské populaci kde je užívána Perština, patřící mezi velké indoevropské jazyky. I přes nízkou četnost, mužů nesoucích v Íránu marker M17 je zde zásadní příklad toho, jak klimatické podmínky, rozšíření jazyka a schopnost identifikovat specifické znaky lze kombinovat a tak vyskládat příběh o migraci jednotlivých genetických linií. V západní části země je potomků indoevrpoského klanu je málo, zahrnují asi pět až deset procent mužů. Nicméně, na východní straně nese marker M17 asi 35 procent mužů. Z tohoto rozložení vyplývá, že velká íránská poušť představuje obrovskou hráz, jež bránila větší interakci mezi oběma skupinami.

To je místo, kde vaše genetická stezka, jak ji známe dnes, končí. Nicméně, je nutné revidovat tyto stránky. Jak budou shromažďovány a analyzovány další údaje, dozvíte se více o svém místě v dějinách mužů a žen, kteří první obydleli planetu. Budeme provádět aktualizaci těchto příběhů po celou dobu životnosti projektu.Obrazek

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář