Jdi na obsah Jdi na menu

30.11.2004, Altmannovi /VHÚ + konec 17.stol./

30. 11. 2004

 

Na samém konci listopadu a mé práce v INESu - 30.11. 2004 jsem se objevil ve Vojenském historickém archivu, kde jsem byl objednán čtvrt roku. Doufal jsem( trochu naivně), že se objeví kmenové a kvalifikační listy několika mých předků z větve Altmannů a Šmejkalů. Bohužel z asi osmi objednávek našli jenom pradědečka Josefa Altmanna. Našli dokonce kvalifikační list - Hauptgrunduch, díky kterému vím, že tento můj předek měřil 168cm, měl nohu č.8, modré oči a hnědé vlasy. Od roku 1908 se honosil válečným jubilejním křížem. Sproštěn činné služby byl 11.12.1918 a propuštěn z branné moci byl k roku 1936 v hodnosti rotný v záloze. Zdá se, že mne přece jen nemine cesta do Vídeňského válečného archivu, jinak trhlinu u Antonína Altmana *1760-65 - ogara pluku Wallis jinak nezaplním...

Stejný den jsem ještě opět zamířil do SOA v Praze na Chodovci. 30.listopadu 2004 jsem končil zaměstnání ve stávající firmě, a tak mě čekalo tříměsíční období půstu bez návštěv archivu, kdy jsem byl v novém zaměstnání ve zkušební době, a tedy bez dovolené.

Prošel jsem matriku Benátky n.Jizerou č.1, která pokrývá období před vedením jmenného indexu, ale bez úspěchu. V matrikách Benátky 2,3,4, které ještě pokrývají svatby a úmrtí před vedením indexu, ale opět nic. Nebyl pochopitelně čas projít tyto matriky písmeno po písmeni, ale podle mé zkušenosti v zkoumání matrik mohu s velkou pravděpodobností předpokládat, že v období před rokem 1728 se zde Altmannovi nevyskytovali. První záznam ve kterém pro Altmannovi figurují Benátky tedy zůstává až rok 1727, kdy dle matriky úmrtních zemřel dvouletý Josef, syn Jiřího. Ve stejné matrice je ještě spousta záznamů o dalších dětech Jiřího (včetně narození Matěje1749, otci Janovi, což už je syn Jiříka, co se oženil dle jiné matriky r.1745) a lze zde odpočíst datum narození Jiříka i jeho ženy Kateřiny na rok 1693.

Je zde zmiňováno i úmrtí jisté Barbory Altmanové - odpočtem jsem stanovil rok narození 1671. Vzhledem k tomu že veškeré údaje z této doby v Benátkách se váží na jedinou rodinu - rodinu  Jiřího Altmanna staršího, tak předpokládám, že v případě této Barbory šlo o matku Jiříka. Jednalo by se o nejstaršího skutečně doložitelného předka ve větvi Altmannů, na které jsem doposud narazil.

Bohužel, jsem v této matrice narazil.

Už delší dobu se mým pátráním táhne zásadní potíž. Vězí již od počátku v tom, že jsem se dopátral do minulosti k mému prokazatelnému předkovi Antonínu Altmannovi aniž bych někde narazil na jakékoli údaje o jeho rodičích nebo o místu odkud pocházel. Jediná informace říká že byl voják pluku Wallis, který se podle matriky úmrtní v Čelákovicích narodil r.1763 a  podle matriky oddaných se tentýž měl narodit r.1760. To by nevadilo - tento rozpor je zcela běžný - lidé tehdy většinou nevěděli kolik jim je let a často si kněží jejich věk upravovali jak se jim hodilo. Při pátrání po Antonínových rodičích jsem přes jeho bratra Jana narazil na odkaz do Benátek nad Jizerou, kde jsem vypátral k roku 1761 narození Jistého Antonína Václava Altmanna rodičům Jiříkovi(ml) a Kateřině. No sláva - připadlo mi velice pravděpodobné že Antonín - můj prokazatelný předek z Čelákovic a tento Benátecký Antonín jsou jedna a táž osoba. I data narození by přibližně odpovídala.

V matrice  Benátky č.16 sem však objevil, že dne 9.2.1766 zemřel Anton, syn mladšího Jiříka Altmanna(*1731) ve věku 4 let. To by znamenalo, že Antonín - můj prokazatelný předek z Čelákovic a tento Benátecký čtyřletý Antonín (a jeho již zjištění předci až k roku 1671) jsou různé osoby a na můj rodokmen nenavazují.

Jedinou cestou jak z tohoto průšvihu ven je předpokládat, že se Jiříkovi narodil pokud možno ještě v tomtéž roce 1766 další syn a rodiče mu podle v té době běžné pověry dali opět jméno Antonín. Tím, že  by se jeho datum narození posunulo nejdříve do roku 1766 by se sice ženil v 19 letech ale zároveň by se tím snížila jeho doposud poněkud dlouhověká plodnost na maximálně 52 let ( poslední dítě*1818).

Potíž je v tom, že podle Benáteckého indexu narozených se už v rozmezí 1674-1776 žádný další Antonín  Altman nenarodil. Je však možné, že je index neúplný... .

Současně se stopováním rodiny v Benátkách a Čelákovicích v 18.století jsem se vrátil opět jak už sem předtím uváděl též k období 17.století. Jde o již zmiňované Adama a Jana Altmana z oblasti Zámostí, Strá(š)nova a Vtelna. Skládal jsem to dohromady z Berní ruly 1654 , Soupisu poddaných podle víry 1651 a matrik Strenice. Snažil jsem je napojit na mé Benátecké předky (nejstarší Barbora * 1672). Vzhledem k tomu, že je u Adama ml. jak už sem uváděl v Berní rule poznámka zu Benathek, pokládal jsem toto napojení za bezproblémové.

Bohužel , jak jsem se utvrdil dnes, nenarazil jsem v Benátkách před rokem 1728, na žádný matriční zápis, týkající se Altmannů. Mezi roky 1654 a 1728 je tedy trhlina. Týká se jak místa bydliště rodiny v té době, tak i pokrevní návaznosti.Altmanů. V 17.století jsem nalezl cca 20 lidí avšak souvislost s jejich potenciálními benáteckými potomky jsem zatím nenalezl.

Zachránit mne může fond velkostatku Benátky , zpovědní soupis  Pražské arcidiecese, a možná ještě nejstarší matriky fary Horky, jež obsahují Strašnov.

Na konci ledna 2005 jsem si vypůjčil v Městské knihovně zpovědní soupis  Pražské arcidiecese z období 1671-1725. Bohužel obsahuje spíše nevěřící a kacíře. Z Altmannů jsem nalezl pouze Jana k roku 1685 a Rozinu (1710) Altmanovi na Frydlandsku. Na Čáslavsku v Ledeckém vikariátu na faře Křivosudov je pak k roku 1681 v obci Růžkovy Lhotice ještě uváděn pán Altman s dcerou. Prošel jsem jmenný index a vypsal si všechna příjmení, co mě zajímají a více pak uvádím v přepisu v samostatném souboru.